Juridische kennisgeving

REDACTIE / PUBLICATIE VAN DE SITE

Site gemaakt, onderhouden en gehost door bureau Studio Plune.
Communicatiebureau : Studio Plune
3 rue Alessandro Volta, 44470 Carquefou
Telefoon: 02 40 56 87 55

Algemene informatie :

De site https://lafermedelaserraz.com/ wordt bewerkt door:
Camping FERME DE LA SERRAZ
Hoofdkantoor: Doussard

Siret nummer 403 596 612 00016
RCS Annecy B 403 596 612
Maatschappelijk kapitaal: 199 708,21 €.
Intracommunautair BTW-nummer: FR55403596612

Verantwoordelijk voor de publicatie: Camping Ferme de la Serraz
Telefoon : 05 82 06 01 30
E-mail : info@campinglaserraz.com

Site gemaakt, onderhouden en gehost door STUDIO PLUNE

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en de activiteit van een website te respecteren.

Technische informatie :

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim niet gegarandeerd is op het Internet en dat het aan elke Internetgebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het Internet circuleren.

Persoonlijke gegevens :

De door u ingevoerde gegevens worden door Camping Ferme de la Serraz geregistreerd, geanalyseerd en ter ondersteuning aan de verschillende betrokken diensten doorgegeven. Ze kunnen ook worden gebruikt door Camping Ferme de la Serraz voor commerciële doeleinden.
Als u dat niet wenst, kunt u ons dat laten weten door te schrijven naar het onderstaande adres. U beschikt over het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de op deze site verzamelde gegevens, onder de voorwaarden voorzien in de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. Om dit recht uit te oefenen, schrijf naar de beheerder van de site op het volgende adres: Camping Ferme de la Serraz Rue de la poste, 74210 Doussard.
U kunt ook de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aanvragen op onze GDPR pagina om een automatische verwijdering van alle gegevens over u uit te voeren.

Copyright :

De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de pagina’s, gegevens en alle andere elementen die de site vormen, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan inroepen.

Foto’s ©

www.gorgesdufier.com/
www.golf-lacannecy.com/
www.montemedio.com/
www.grotte-cascade-seythenex.com/